Thông báo mới

YÊU CẦU BÁO GIÁ (LẦN 2)

YÊU CẦU BÁO GIÁ (LẦN 2)

Hiện nay Trung tâm Y tế quận Cái Răng có nhu cầu tiếp nhận  báo giá (Lần 2) để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị  y tế năm 2024 - 2025 tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng. Nếu quý công ty quan tâm kính mời quý công ty tham gia báo giá.

Thời gian tiếp nhận báo giá từ ngày 17 tháng 6 năm 2024 đến 16 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2024 tại phòng Tài chính kế toán Trung tâm Y tế quận Cái Răng hoặc qua Email: minhthu1985ttyt@gmail.com.

Chi tiết xem ở file đính kèm.

Đính kèm

Bài đăng khác

Processing...