Công đoàn

GÓP SỨC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP VÀ CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH

Sáng ngày 30/5/2017, buổi sinh hoạt Câu lạc bộ tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch với chủ đề "Tăng huyết áp ở những đối tượng đặc biệt, các biện pháp theo dõi, điều trị và phòng bệnh" do Công ty cung cấp trang thiết biết vật tư y tế Medtronic

Processing...