Các khoa phòng

Khoa Khám Bệnh Liên Chuyên Khoa

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

 Triệu Ngọc Châu

Trưởng khoa

2

  Trần Thị Phương Thảo

Phó Trưởng khoa

3

  Nguyễn Thị Cúc

Nhân viên

4

  Ngô Kim Bé

Nhân viên

4

  Nguyễn Thị Thúy Vi

Nhân viên

5

  Lê Thị Liên

Điều dưỡng Trưởng khoa

6

  Phạm Thị Huyền Trang

Nhân viên

7

  Phạm Kim Dung

Nhân viên

  Ngô Minh Chiều

Nhân viên

9

  Hồng Kim Thoa

Nhân viên

10

  Đặng Thị Lân

Nhân viên

11

  Hồ Thị Thúy An

Nhân viên

12

  Võ Văn Vinh

Nhân viên
13

  Nguyễn Trần Huỳnh Giao

Nhân viên
14

  Nguyễn Thị Hồng Ngân

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...