Khám chữa bệnh

MỨC THU CÁC DICH VỤ CẬN LÂM SÀNG

Theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018

Xem

6 trường hợp được xác định đúng tuyến khám chữa bệnh BHYT từ ngày 1/1/2016 (Báo Sức Khoẻ và Đời Sống)

SKĐS - Theo quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 có 6 trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Xem
Processing...