Các khoa phòng

Khoa Dược - TTB - VTYT

 

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

Từ Thị Thùy Linh

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Kiều Nhiên

Nhân viên

3

Lê Hồng Minh

Nhân viên

4

Hoàng Trần Nhật Quang

Nhân viên

5

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Nhân viên

6

Nguyễn Minh Tâm

Nhân viên

7

Nguyễn Huỳnh Thiên Nhi

Nhân viên

8

Huỳnh Diệp Thi

Nhân viên

9

Hồ Thị Thanh Nhã

Nhân viên

10

Hồ Ánh Khoa

Nhân viên

11

 Nguyễn Thanh Dung

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...