Các khoa phòng

Phòng Tài Chính Kế toán

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Ngọc Quyên

Trưởng phòng

2

  Hà Minh Phong

Phó Trưởng phòng

3

  Nguyễn Minh Thư

Nhân viên

4

  Lý Thị Hiếu Tâm

Nhân viên

5

  Hoàng Thị Liên

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...