Các khoa phòng

Khoa KSBT-HIV-AIDS

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng khoa

2

  Hồ Thanh Thái

Phó Trưởng khoa

3

  Trần Văn Nhẫn

Nhân viên

4

  Võ Văn Vinh

Nhân viên

5

  Nguyễn Quốc Toàn

Nhân viên

6

  Nguyễn Phạm Anh Tuấn

Nhân viên

7

  Lê Công Thịnh

Nhân viên

8

  Hồng Kim Thoa

Nhân viên

9

  Ngô Minh Chiều

Nhân viên

10

  Đào Thị Lượm

Nhân viên

11

  Phạm Kim Dung

Nhân viên

12

  Đặng Thị Lân

Nhân viên

13

  Phạm Thị Huyền Trang

Nhân viên

14

  Châu Thị Thuỳ Trang

Nhân viên

15

  Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...