Các khoa phòng

Khoa YHCT & PHCN

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Vẽ

Trưởng khoa

2

Lê Thị Lan Phương

Nhân viên

3

Nguyễn Thị Bích

Nhân viên

4

Trịnh Thị Kim Hui

Nhân viên

5

Lê Ngọc Khoa

Nhân viên

6

Hoàng Thiện Thanh Trúc

Nhân viên

7

Châu Thị Trang

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...