Các khoa phòng

Khoa YHCT & PHCN

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

 Phạm Văn Vẽ

Trưởng khoa

2

 Nguyễn Thành Nhân

Phó Trưởng khoa

3

 Lê Thị Lan Phương

Nhân viên

4

 Nguyễn Thị Bích

Điều dưỡng Trưởng khoa

5

 Nguyễn Thị Hồng Lam

Nhân viên

6

   Nguyễn Đức Hảo Nhân viên

7

   Phạm Huy Hưởng Nhân viên

8

   Trịnh Thị Kim Hui Nhân viên

9

   Hoàng Thiện Thanh Trúc Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...