Thông báo mới

YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Hiện nay Trung tâm Y tế quận Cái Răng có nhu cầu tiếp nhận  báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị  y tế năm 2024 - 2025. Nếu quý công ty quan tâm kính mời quý công ty tham gia báo giá.

Chi tiết tải tập tin đính kèm.

Đính kèm

Bài đăng khác

Processing...