Các khoa phòng

Khoa Xét Nghiệm và CĐHA

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Lê Thị Loan Anh

Trưởng khoa

2

  Trần Tản Đà 

Phó Trưởng khoa

3

  Trịnh Thị Tú Phương

Điều dưỡng Trưởng khoa

4

  Phạm Văn Nguyên

Nhân viên

5

  Lý Hải Đăng

Nhân viên

6

  Nguyễn Thị Liệt

Nhân viên

7

  Huỳnh Thị Hồng

Nhân viên

8

  Võ Huỳnh Thị Thùy Trang

Nhân viên

9

  Phạm Thị Chiến

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...