Các khoa phòng

Khoa Xét Nghiệm và CĐHA

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Lê Thị Hồng Vân

Trưởng khoa

2

  Lê Thị Loan Anh

Phó Trưởng khoa

3

  Phạm Văn Nguyên

Nhân viên

4

  Lý Hải Đăng

Nhân viên

5

  Trịnh Thị Tú Phương

Nhân viên

6

  Huỳnh Thị Hồng

Nhân viên

7

  Võ Huỳnh Thị Thùy Trang

Nhân viên

8

  Phạm Thị Chiến

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...