Đảng bộ

Siết chặt công tác quản lý trang thiết bị y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. Theo đó, lần đầu tiên sẽ thực hiện cấp số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế có hiệu lực trong vòng 5 năm.

Processing...