Các khoa phòng

MỨC THU CÁC DỊCH VỤ CẬN LÂM SÀNG

    

    THÔNG BÁO

(V/v giá khám bệnh và chữa bệnh Bảo hiểm y tế)

              Thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh , chữa bệnh bảo hiểm y tế gữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá , thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

              Trung tâm Y tế quận Cái Răng thông báo thực hiện thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế và Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2019 của HĐND thành phố cần Thơ.

Đính kèm

Bài đăng khác

Processing...