Thông báo mới

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________
 
DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG.

2. Địa chỉ: Đường Trần Chiên, Khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; khám bệnh, chữa bệnh cấp cứu: 24/24.

4. .Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

TT

Họ và Tên

Văn bằng

chuyên môn

Số

hợp đồng

Dự kiến

Phạm vi

cấp CCHN

Người

hướng dẫn

thực hành

Thời gian thực hành

Ghi chú

Từ ngày

Đến ngày

Hợp đồng

thực hành

Nhân viên

1

Dương Huỳnh Phương Nghi

BSYHDP

86/QĐ-TTYT

BSYHDP

Thạch Thảo Nguyên

1/3/2023

1/9/2024

X

 

2

Đinh Minh Chánh

BS YHDP

03/QĐ-TTYT 

BSYHDP

Thạch Thảo Nguyên

9/1/2023

9/7/2024

 

X

3

Ông Bảo Quân

BS YHDP

138, 139/QĐ-TTYT

BSYHDP

Thạch Thảo Nguyên

24/4/2023

24/10/2024

X

 

4

Trần Hải Thiện

BS YHDP

209, 210/QĐ-TTYT

BSYHDP

Thạch Thảo Nguyên

5/9/2023

5/2/2025

X

 

5

Nguyễn Thị Thu Linh

BS YHDP

259, 260/QĐ-TTYT

BSYHDP

Thạch Thảo Nguyên

1/9/2023

1/3/2025

 

X

6

Nguyễn Thị Hồng Lam

BSYHCT

182/QĐ-TTYT

BSYHCT

Phạm Văn Vẽ

15/9/2022

15/3/2024

 

X

7

Nguyễn Thị Kiều Tiên

BS YHCT

132/QĐ-TTYT

BS YHCT

Phạm Văn Vẽ

3/4/2023

3/10/2024

X

 

8

Lê Thị Thúy Ái

Y sĩ, ĐH Y sĩ YHCT

191, 192/QĐ-TTYT

Y sĩ YHCT

Phạm Văn Vẽ

17/7/2023

17/7/2024

X

 

10

Trần Chí Vĩ

BS Y khoa

128/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Lê Thị Hồng Vân

27/3/2023

27/6/2024

X

 

11

Lê Nguyễn Trúc Linh

Bác sỹ y khoa

236, 237/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Lê Thị Hồng Vân

7/8/2023

7/2/2025

X

 

12

Phạm Minh Khoa

Bác sỹ y khoa

238, 239/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Lê Thị Hồng Vân

7/8/2023

7/2/2025

X

 

13

Phan Thanh Huy

Bác sỹ y khoa

240, 241/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Lê Thị Hồng Vân

7/8/2023

7/2/2025

X

 

14

Lê Thị Mỹ Duyên

BS Y khoa

126/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Nguyễn Phương Ánh

27/3/2023

27/4/2024

X

 

15

Nguyễn Hồng Sơn

Bác sỹ y khoa

174, 175/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Nguyễn Phương Ánh

12/6/2023

12/12/2024

X

 

16

Trần Ngọc Mụi

Bác sỹ y khoa

230, 231/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Nguyễn Phương Ánh

7/8/2023

7/2/2025

 X

 

17

Lê Thị Lụa

Bác sỹ y khoa

232, 233/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Nguyễn Phương Ánh

7/8/2023

7/2/2025

X

 

18

Cao Trúc Ngọc

Bác sỹ y khoa

234, 235/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Nguyễn Phương Ánh

7/8/2023

7/2/2025

 X

 

19

Trần Văn Vủ

YS Đa khoa

102/QĐ-TTYT

YS Đa khoa

Triệu Ngọc Châu

15/3/2023

15/3/2024

X

 

20

Nguyễn Ông Quang Bình

Dược sĩ ĐH

 

Dược sĩ

Từ Thị Thùy Linh

3/1/2023

3/1/2025

X

 

21

Lê Hồng Minh

Dược sĩ ĐH

211, 212 /QĐ-TTYT

Dược sĩ

Từ Thị Thùy Linh

1/8/2023

31/7/2025

 

X

22

Nguyễn Việt Cường

CN ĐD

140, 141/QĐ-TTYT

CN điều dưỡng

Nguyễn Thanh Nhân

24/4/2023

24/1/2024

X

 

23

Nguyễn Thiên Niên

CN KTXNYH

171, 172/QĐ-TTYT

XN Y học

Lê Thị Loan Anh

12/6/2023

12/3/2024

X

 

24

Nguyễn Huyền Trân

CĐ KTXNYH

169, 170/QĐ-TTYT

KTXNYH

Lê Thị Loan Anh

12/6/2023

12/3/2024

X

 

25

Lưu Đức Tài

CĐ KTXNYH

QĐ-TTYT

KTXNYH

Lê Thị Loan Anh

20/6/2023

20/3/2024

X

 

26

Nguyễn Thị Thanh Hằng

CĐ KTXNYH

173, 174/QĐ-TTYT

KTXNYH

Trịnh Thị Tú Phương

12/6/2023

12/3/2024

X

 

27

Diệp Võ Phúc Thịnh

Bác sỹ y khoa

345,346/QĐ-TTYT

Nội Khoa

Lê Thị Hồng Vân

26/12/2023

25/9/2024

X

 

28

Võ Phụng Hiểu

CN ĐD

41/QĐ-TTYT

CN điều dưỡng

Nguyễn Thanh Nhân

04/3/2024

04/9/2024

 

X

29

Nguyễn Thị Mai Thảo

CN ĐD

40/QĐ-TTYT

CN điều dưỡng

Nguyễn Thanh Nhân

04/3/2024

04/9/2024

 

X

30

Nguyễn Huy Danh

Bác sỹ y khoa

 

Nội Khoa

Lê Thị Thắm

26/12/2023

25/9/2024

X

 

 

 

 

Cái Răng, ngày     tháng 03 năm 2024

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Bài đăng khác

Processing...