Thông báo mới

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TUYẾN PHƯỜNG NĂM 2018

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TUYẾN PHƯỜNG NĂM 2018

Trung tâm Y tế quận Cái Răng thông báo kết quả xét tuyển viên chức tuyến phường năm 2018 như sau:

1.Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 (danh sách đính kèm)

2. Các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo kể từ ngày 27/7/2018 đến hết ngày 09/8/2018 và không giải quyết phúc khảo đối với những đơn gửi sau ngày 09/8/2018.

Đơn phúc khảo gửi về: Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Cái Răng: đường Trần Chiên khu vực Thạnh Mỹ phường Lê Bình quận Cái Răng TP. Cần Thơ./.

Đính kèm

Bài đăng khác

Processing...